Ett visumfritt Europa


Nu är dags att visionen om ett visumfritt Europa blir verklighet och detta är vad JEF drivit som kampanj. Varför ska vi begränsas av byråkratiskt gränskrångel när vi vill ut och resa i Europa? Ska man inte bara få tas sig mellan norra Skottland ner till östra Turkiet? Därför måste de europeiska länder som inte är med i Schengen genast få visumfrihet att resa över hela Schengenområdet.

Det är vad JEF Europe uppmärksammat under slutet av september i samband med toppmötet om öst-partnerskapet som just handlat om hur man kan få in de östeuropeiska stater som ännu inte är med i en viss del av den europeiska integrationen. Med en ökad fri rörlighet för icke-schengenländer kommer vi få en naturlig integration som man inte kan skapa på uppifrån av byråkrater och politiker. Det är framtidens lösning för ett fortsatt demokratiskt, tolerant och fredligt Europa. Skuldkrisen som nu infinner sig i många europeiska länder får inte på något inskränka på den fria rörligheten, den behöver som sagt snarare utökas för det är det som kan se till att att det inte blir några tillbakagångar i integrationen när det politiska är fastlåst i ett svårt läge och inte kan röra sig så mycket framåt.

Därför säger Unga Européer som alla andra sektioner i JEF och JEF Europe att rörligheten inte får stoppas vid EU:s gränser hela Europa måste få vara en del av den!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang