KALLELSE: Förbundsårsmöte den 3 juni


Hej!


Drygt ett år efter återstart av förbundet kallar nu Unga Européer er medlemmar till förbundsårsmöte den 3 juni i 2012.


Året har ägnas åt att få igång rutinarbetet samt att få allt på plats, men även att delta på JEF-Europas olika möten.


På förbundsårsmötet skall vi välja förbundsordförande och förbundsstyrelse, men också diskutera en politisk plattform, där vi ska fastställa hur vi tycker att den framtida federationen skall se ut, samt hur vägen dit ska se ut och så vidare.


Förslaget till politiskt plattform håller nu på att tas fram av en arbetsgrupp som är tillsatt av förbundsstyrelsen, bestående av Andreas Froby och Victor Zetterman. Den politiska plattformen kommer presenteras för er medlemmar två veckor före förbundsårsmötet.

Efter detta kommer ni som medlemmar ha chansen att lägga förlag på denna plattform genom att skicka in motioner till
info@ungaeuropeer.se senast den 27 maj klockan 23.59. Detsamma gäller förslag till stadgeändring eller förslag till årsmötesuttalande.


Har du förslag till förbundsordförande och förbundsstyrelse, kan du skicka en nominering till val@ungaeuropeer.se. Det kan både vara dig själv eller någon annan. Nomineringar ska vara inne senast den 27 maj kl. 23.59.


Årsmötet äger rum i Stockholm den 3 juni kl.13.00 på Stora Nygatan 2A.

Observera för att få rösträtt på förbundsårsmötet skall du ha erlagt din medlemsavgift. Kontakta

förbundssekreterare victor.zetterman@ungaeuropeer.se för frågor om detta. 


Med Vänliga Hälsningar
Andreas Froby
Förbundsordförande för Unga Européer 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang