Reflektioner från United 2012Unga Européer har under 4 dagar representerats på United 2012 av Andreas Froby & Oskar Hektor. United 2012 är ett sommarläger där nordiska ungdomar möts för att diskutera gemensamma utmaningar och erfarenheter. Där har ungdomsarbetslösheten & det norska EEC-avtalet varit i fokus, men också har den pågående Eurokrisen flitigt debatterats.

Med ny nyvunnen kunskap och inspiration blickar vi nu framåt med att utveckla Unga Européers organisation. Vi har sett framgångssagor i våra systerorganisationer som vill arbeta med för att se till att Europarörelsen i Sverige blir mycket starkare.

-   Det har varit en mycket rolig och lärorik upplevelse, där allt mellan integration och Euron diskuterats. Det har gett ett kunskapsutbyte som är mycket givande för Unga Européer. 
En av de största reflektionerna jag tar med är, om det tog 150 år för amerikanska dollarn för att nå stabilitet, då är det inte underligt att Euron har barnsjukdomar efter enbart 10 år. Eurons problem är till för att lösas och efter United 2012 ser vi mycket optimistiskt på dess framtid.  , säger Andreas Froby, förbundsordförande för Unga Européer.


Vi takkar våre Europeisk Ungdom før ett kjempegøy arrangemang! Tusen takk før en underbar helg!Tagen från norska Europeisk Ungdoms FB-sida. På bilden från vänster; Ruben Loodts, avgående  generalsekreterare för JEF Europe, och Stefan, tillträdande generalsekreterare för JEF Europe. Sen den svenska delegationen, Andreas Froby, förbundsordförande för Unga Européer och Oskar Hektor, kassör för Unga Européer
Under United 2012 fanns representanter från den europeiska rörelsen på Island, Danmark, Finland, Sverige, Norge och genom JEF Europe också Belgien & Makedonien.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang