EU:s långtidsbudget måste reformeras!

Unga Européer anser att det är förkastligt att 40% av EUs totala budget går till den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), men samtidigt endast står för 5 procent av arbetskraften och bidrar med endast 1,5 procent av EU:s BNP.

Unga Européer anser att detta stora hål i budgeten måste reformeras och effektiviseras!

Vidare anser vi att själva processen för hur budgeten tas fram måste ändras, vi anser att rådet skall lägga ett maxtak över budgeten, och sedan får kommissionen fördela utgifterna inom det taket.

Slutligen skall budgetten godkännas genom votering i Europaparlamentet.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang