När vi ringer in 2013


I natt vid midnatt så ringer vi in år 2013, ett år som har speglats av med och motgångar ligger bakom oss.
Unga Européer har fortsatt att växa, men vi är inte nöjda ännu och vi vill mera!
Krisen i Europa har fortsatt, och ekonomin i Sverige börjar nu ta stryk på allvar, detta visar hur beroende vi är av varandra, och lösningen är ett tätare samarbete - inte isolering.

Unga Européer vill fortfarande att Sverige skall tillhöra Europas innersta kärna, att vårt mål skall vara att uppfylla vår plikt att införa Euron som valuta, men även vi ser att valutan inte är perfekt i dag, utan den behöver förbättras ytterligare.

Tyvärr har europasamarbetet fått utstå mycket hård kritik i Sverige under året, svenskarna har fokuserat på ekonomin och tobaksdirektivet är det som har orsakat detta. Och nej, EU är inte perfekt och vi är inte EUs ungdomsförbund, men vi tror på ett djupare europeiskt samarbete och ser EU som den perfekta plattformen för detta!

Men i krisens spår har det spridits lycka, EU förtjänade efter 60 år Alfred Nobels fredspris, något som Unga Européer har arbetat för länge. Det här priset är för alla 500 miljoner medborgare i Unionen, för vår kamp för att behålla freden i Europa och lösa konflikter med samtal hellre än bajonetter!
Men snart utökas vår familj, den 1 juli kan vi välkomna Kroatien in i Unionen, och ni ska veta att ni är välkomna!
För EU har inte vuxit klart, det finns fortfarande stater i Europa som vi önskar vill ansluta sig, vissa för att de helt enkelt borde se fördelarna med att tillhöra vår familj, så som Norge och Schweiz. Men det finns länder där ute som vi genom påverkan kan röra i en mer demokratisk riktning, vissa är nära, så som Serbien, andra så som Ukraina är längre bort, men det rör sig i rätt riktning, och det är just för denna påverkan av unga demokratier som EU förtjänade Nobels fredspris!

Här nationellt kommer Unga Européer efter årsskiftet att starta lokalavdelningar i våra södra och östra regioner, så om du bor i Skåne, Halland, Blekinge, Stockholm, Gotland eller Uppsala så är du mer än välkommen att vara med och starta upp dessa lokalavdelningar.

Men nu lutar vi oss tillbaka för en kväll och ser framtiden som kommer framför oss, Gott Nytt År på er alla där ute!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang