Unga Européer vill rädda Erasmus!

Unga Européer tar aktivt ställning för att rädda Erasmus-programmet då vi ser att det är en nödvändighet för att skapa en vidare europeisk integration mellan våra medlemsländer inom EU, och för att det möjliggör kulturellt utbyte mellan människor från hela EU, oavsett bakgrund!

Du kan också stödja initiativet genom att skriva under medborgarinitiativet, om vi får en miljon underskrifter så måste kommissionen agera!
Observera att du ha rösträtt i Sverige eller annat EU-land för att kunna skriva under.


Skriv under genom att klicka här!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang