Ordföranden sammanfattar 2012

Nu är 2012 slut och vilket år det var med både krisen inom EU, Nobels fredspris till den Europeiska Unionen och en fortsatt växande union. Det finns mycket att reflektera över från detta år. Därför tänkte jag se framåt, hur ser utvecklingen ut framöver. Krisen i EU är inte över än på ett tag, vi har fortfarande Grekland som ligger där som ett orosmoln, även om vi sett att de europeiska ledarna är beredda att rädda landet i sista stund. Dock är ju detta inte världens mest ohållbara strategi. För att lösa de problem EU har behövs stora reformer i institutionerna.   
  

Demokratin på unionsnivå behövs stärkas genom att makten flyttas till det folkvalda parlamentet. Ministerrådet bör finnas kvar i sin nuvarande form, dock med begränsade maktbefogenheter. Den enda formella makt de bör ha på unionsnivå är att ha vetorätt över om nya maktbefogenheter ska introduceras på unionsnivå och veto över unionens utgiftstak. Medan att demokratin stärks på att detta sätt ska alla sanktionsmöjligheter behandlas av en europeisk domstol, oavsett om det handlar brott mot den inre marknadens regler, mänskliga rättigheterna eller EMU-regelverket. Det ska också vara vissa handlingar som ger automatisk sanktionering, som när länder går över de 3 % i budgetunderskott som de max får ha, ska böter sättas direkt. Allt detta krävs för att få ett långsiktigt och djupt rotat förtroende för unionen bland alla 500 miljoner invånare.

Kortsiktigt handlar det mest om att stå upp för unionen, för alla medlemsstaternas regeringar genom att visa att vi kommer stötta de krisdrabbande staterna på på bästa lämpliga sätt. Absolut inte genom att kasta in villkorslösa stimulanspengar, utan villkorade lån, där villkoren kräver de nödvändiga reformer för vända statens budget och ekonomin på rätt köl, vilket kommer vara en långsiktigt process, så lånegivarna får vara solidariska med att pengarna kommer dröja. Dock handlar det inte bara om att medlemsstaternas regeringar ska stå upp för unionen utan vi alla som ser vad detta samarbete har fört med sig bör stå upp för detta, knuffa på våra regeringar att vara solidariska, men också ställa krav på långsiktiga demokratiska reformer som talades om ovan. Vi har ett gemensamt ansvar för detta. Jag kommer som högsta representant för den unga europeiska gräsrotsrörelsen i Sverige göra min bit av detta. Både för att vi solidariskt håller ihop och för att tuffa krav ställs på reformer i medlemsstater och i unionen.

Genom att gå med i Unga Européer nu 2013 visar du också att du står upp för ett sammanhållet och demokratiskt Europa.

Andreas Froby
Förbundsordförande för Unga Européer

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang