Unga Européer Öst har kommit till världen

Den nyvalda styrelsen med federalistflaggan
I lördags bildades vår första lokalföreningen, Unga Européer Öst, som täcker Stockholm-Uppsala och Gotland. På ett mötet i Uppsala samlas Unga Européer från Stockholm-Uppsala för att bilda en lokalföreningen och för nå ut på lokal nivå, genom skolbesök, seminarium och föreläsningar, med våra grundläggande värderingar kring ett enat och demokratiskt Europa. Till lokalföreningens ordförande valdes Fabian Klein, 18 år och går sista året på Rosendalsgymnasiet. Han säger så här upp sitt nya uppdrag:

"Jag ser fram emot att tillsammans med resten av styrelsen för "öst" och dess medlemmar jobba för att skapa ett större engamang i våran region. Everything is theoretically impossible, until it is done. — Robert Heinlein*."Styrelsen i sin helhet ser ut så här:

Den nyvalde ordförande, Fabian KleinVice ordförande: Johanna And, 22 år


Övriga ledamöter:

Niklas Björkegren, kassör, 18 år


Filip Björklund, 19 år

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang