Rapport från förbundsårsmötet 16 mars


Nu i lördags hade vi vi vårt årliga förbundsårsmötet där vi diskuterade vår politiska plattform och så antog vi helt nya stadgar för förbundet. 

Vi hade gäster från från Svenska Europarörelsen,  Svenska Paneuropeiska Föreningen, Svenska Kvinnors Europanätverk och så internationellt besök från vår östra granne, i form av JEF-Finland.

Vi tackar också Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF) för att vi fick låna deras lokal.

Förbundsordförande: Andreas Froby, 23, Tullinge, (omvald)
Förste vice förbundsordförande: Victor Zetterman, 20, Lund (omvald)
Andre vice förbundsordförande/Internationell sekreterare : David Tinglöv,18, Strängnäs (ny/omvald)

Förbundssekreterare/förbundsstyrelsesuppleant: Johanna And, 23, Solna (nyvald)
Förbundskassör/förbundsstyrelseledamot: Oskar Hektor, 21, Stockholm  (omvald)

Övriga förbundsstyrelseledamöter:
Anna Miloloza, 21, Svalöv (nyvald)
Gustav Nordin, 25, Stockholm (omvald)
Niklas Kajland, 21, Strängnäs (nyvald)

Övriga styrelsesuppleanter:
Robert Andersson, 26, Stockholm (nyvald)

Direktvalda ledamöter till förtroenderådet:
Yacob Rajis, 27, Göteborg (nyvald)
Javier Ruiz Sole, 26, Handen (nyvald)
Ola Borre, 18,Tormestorp (nyvald)
Niklas Björkegren, 18, Knvista (nyvald)
Josefin Svensson, 24,Lund (nyvald)
Simon Sjögren, 17, Årjäng (nyvald)

Årsmötesuttalande:
Söndagen den 16 mars 2013 hade Unga Européer sitt årsmöte där vi valde en ny förbundsstyrelse och antog ändringar till den politiska plattformen. En av förändringarna är att Unga Européer uttalar sig att varje kommissionär bör infinna sig till utfrågningar i dess nationella parlamentet minst en gång om året.

I dag har nominerar varje medlemsstat en person till kommissionen. Kommissionen ska förstås godkännas i sin helhet av Europaparlamentet, men alla medlemsstater har rätt att ha en medborgare i kommissionen. Unga Européer anser att kommissionens storlek inte ska vara beroende av antal medlemsstater. Däremot när kommissionens storlek och sammansättning helt bestäms av Europaparlamentet, anser vi att kommissionärerna fortfarande bör infinna sig i ett flertal medlemsstatsparlament när så begärs eller en gång om året.

- ”Det viktigt att kommissionen är effektiv och inte ett slöseri av europeiska skattebetalares pengar. Därför bör den sluta växa med antalet medlemsstater. Dock är det viktigt att kommissionen har nära kontakt med medlemsstater därför bör varje kommissionär ha ett ansvar att infinna i antal parlament mins en gång i om året för utfrågning”, säger den omvalde förbundsordförande Andreas Froby

Bilder från förbundsårsmötet:

Gästanförande av Håkan Jonsson, ordförande för Svenska paneuropeiska föreningen

Några av  deltagarna på förbundsårsmötet

Niklas Björkegren, argumenterar för att förbundsordföranden ska åk runt i landet i röd tomtedräkt

Förbundskassören förklarar ur ekonomiskt aspekt varför tomteidén är dålig

Vår andre vide ordförande säger det är fel på tomteidén för dräkten är röd

Förbundssekreterare och vice ordförande i UE Öst talar i tomtefrågan

Gästanförande av Henrik Manner, JEF-Finland

Fler av deltagarna0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang