Svenska paneuropeiska föreningen bjuder in till Fyra Samtal om VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR - DET MODERNA EUROPAS FRAMVÄXT, FRAMTONING OCH FRAMTID

Den 22 april arrangerar Svenska paneuropeiska föreningen sitt årliga Fyra Samtal. Detta år är temat värden och värderingar - Det moderna Europas framväxt, framtoning och framtid.

Alla är välkomna att delta. Du anmäler dig genom att maila cberg884@gmail.com senast fredagen den 19 april, det är kostnadsfritt. Det pågår mellan 12.30-16.00 den 22 april vid Europahuset, regeringsgatan 65, Stockholm.

Såhär skriver de själva om bakgrunden till seminariet;


De senaste hundra åren har Europa utsatts för historiens värsta katastrofer med 
människoföraktande ideologier och två förödande världskrig som krävt många miljoner 
människors liv. 

Men Europa har under denna tid också upplevt positiva skeden med konstruktiva initiativ och 
tålmodigt arbete som - med några tragiska undantag - resulterat i världsdelens hittills längsta 
fredsperiod. Från extrem nationalism och folkmord via en järnridåperiod till ett tämligen enat 
Europa. – Så såg människorna på situationen vid millennieskiftet. Gemenskap och solidaritet 
tycktes kunna ge en ljus framtid.

Optimismen grumlades emellertid av hot som man i första hand upplevde som externa: Politiska 
oroligheter på flera håll i världen, terrorism och en i USA utlöst bankkris.   
Allteftersom den ekonomiska krisen blivit alltmer kännbar i Europa har gamla självrådiga, 
politiska, nationalistiska och etnocentriska strömningar åter kommit upp till ytan. Värden, d.v.s. 
ekonomiska tillgångar och förväntningar, har ställts mot värderingar i form av idéer och 
uppfattningar om vad som är viktigt och riktigt i ett civiliserat samhälle. Det har blivit mer 
politiskt legitimt att se om sitt eget hus och kanske tänja på överenskomna regler. 
Misstänksamhet och fientlighet gentemot olika grupper av människor har inte sällan tagit sig 
uttryck i rasism, antisemitism, islamofobi och antiziganism. Detta har skapat otrygghet och 
diskriminering. Den spirande europeiska solidariteten och samarbetsviljan har fått sig en törn. 

Är det risk för att ett gammalt Europa skall återfödas?

Vart skall vi gå härifrån?

Det finns anledning att titta närmare på Europas framväxt, framtoning och framtid


Läs mer här om programmet i detalj. och läs mer om föreningen här Se till att låta unga européers röst höra sig där genom att anmäla dig idag!

1 kommentarer:

Europa är inget annat än en odemokratisk monsterbyråkrati. Svenskarna röstade för EU men saken är den att EU förändras hela tiden och har blivit allt mer överstatligt. Samtidigt finns makten hos kommissionen som vi inte kan rösta till. Varför ska t.ex. franska makthavare bestämma över svensk politik?

Anonym
8 december 2013 21:37 comment-delete

Skicka en kommentar

Evenemang