Victor Zetterman skriver på Newsmill om behovet av en Europeisk försvarsmakt

Den senaste tiden har debatten om Sveriges försvarskapacitet rasat i svensk media, och nu ger Unga Européer sitt bidrag till debatten genom förste vice förbundsordförande som skriver på Newsmill i frågan.

"Europa behöver i tider av amerikanska omprioriteringar ett försvarssamarbete även på EU-nivå, där vi på sikt överger våra nationella militära styrkor och samlas under en Europeisk försvarsmakt som garanterar fred och demokrati inte bara på vår kontinent, men även på andra håll i världen."


Ni hittar artikeln HÄR.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang