Vad hände på XXII europeiska kongressen


Den nya logotypen.

Nu har den svenska delegationen återhämtat sig efter helgen 1-3 novembers långa diskussioner om logotyp och "Core Europe" med 150 unga europeiska federalister från 21 olika europeisk länder.   Resultat blev att JEF-Europe fick en logotyp, vilken vi är mycket nöjda över. Den gamla logotyp hade möjligtvis en starkare politisk budskap i sig, men den var out-dated för länge sen. Därför är det bra att den nya logotypen antogs
När det kommer till det politiska besluten är vi stort nöjda med det förslag som antogs till den politiska plattformen. Dock finns det en punkt som fick oss att avstånd från rösta när frågan om att anta den politiska plattformen i sin helhet togs. Detta är just frågan om "Core Europe". Vi har tidigare förklarat stora motståndare av detta fenomen, vi tror på ett odelat Europa, som var rubriken på en resolution inlämnad av Euroæisk Ungdom. Vi vet att det är ett faktum idag att vi har ett Europa i flera hastigheter, några har den europeiska valutan, några har det inte, många har olika undantag och rabatter på medlemsavgiften, däribland Sverige. Vi bör dock inte institutionalisera detta genom införa ett "Core Europe" och unga europeiska federalister bör inte förespråka att Europa cementera detta, utan tvärtom sträva efter att de länder som är efter, har undantag och/eller rabatter ska avskaffa dessa. Istället för trycka på att de som redan är djupare integrerade springer ännu längre ifrån den medlemsstater som är mindre integrerade, som leder till att nationella politiker kan kräva  att få mer skräddarsydda medlemsavtalet och plocka vad de vill ha från det europeiska projektet, ett sk. "a la carte Europa". Det skulle leda till att själva grundtanken med europatanken urholkas och det inte finns något att försvara längre för demokratins, mänskliga rättigheters eller fredens skull.

Vi är dock glada över vår medlem Javier Ruiz Soler kommit in det federala förtroenderådet (eng. Federal Committee), så vi hoppas på kunna långsamt förändra attityder till medlemsstater med mer skeptisk befolkning och politiker. Med de övriga nordiska förtroendevalda i de europeiska organ; Elisa Selinummi också det federala förtroenderådet, som blev en av tre i rådets presidium. Henrik Manner blev vald till JEF-Europe's kassör och Espen Berg-Larsen som valdes till JEF-Europe's förbundsstyrelse. (eng.Executive Bureau).

Läs också sammanfattningar från våra norska och danska syskonförbund.


Den europeiska kongressen för JEF-Europe 2013.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang