Kallelse till förbundsårsmötet 2014

Hej!

Nu samlas Unga Européer till förbundsårsmöte för summerar 2013 som varit ett spännande år för oss, möjligtvis inte som 2012 då EU mottog Nobels fredspris. Men i år har det varit mycket diskussioner om EU:s framtid och hur EU måste förändras. Men det har också varit en stigande opinion för euroskeptiska partier. Det är skrämmande utveckling, där dessa partier riskerar bli den tredje största partigruppen i parlamentet. Vi som unga federalister har stort ansvar att se till hejda den utvecklingen genom att prata om unionens fördelar, men också det problem som finns med sjunkande förtroende från medborgarna och våra förslag på lösningar.

Vi har som organisation vuxit, under året passerade vi över 100 medlemmar och anordnade en Brysselresa som var mycket framgångsrik. Vi har också fortsätt och fördjupat det nordisk samarbete mellan de nordiska sektionerna i JEF Europa, vilket visade sig på den europeiska kongressen i Paris där vi var en stark maktfaktor tillsammans med andra fränder som exempelvis Schweiz

På förbundsårsmötet som anordnas den 2 februari 2014 i Stockholm skall vi välja ny förbundsordförande och förbundsstyrelse.
Vi ska också diskutera
vår politiska plattform, där vi ska fastställer hur vi tycker att den framtida federationen skall se ut,
samt hur vägen dit ska se ut och så vidare.

Ni som medlemmar ha chansen att lägga förlag på ändringar av den politiska plattformen, förbundsstadgan och förslag på årsmötesuttalande genom att skicka in motioner via vår hemsida senast den 13 januari klockan 23.59.

Har du förslag till förbundsordförande, förbundsstyrelse och ledamöter i förtroenderådet kan du skicka en nominering till valberedningen på val@ungaeuropeer.se. Valberedningen består av Åsa Gunvén (Sammankallade), Christoffer Fagerberg och Johan Edqvist.
Du kan både kandidera själv eller nominera någon annan som anser skulle passa leda detta förbund. Nomineringar ska vara inne senast den 13 januari kl. 23.59.

Årsmötet äger rum i Stockholm den 2 februari kl.10.00, mer exakt plats kommer till dig som anmäler sig.

Observera för att få rösträtt på förbundsårsmötet skall du ha erlagt din årliga medlemsavgift. Kontakta förste vice förbundsordförande victor.zetterman@ungaeuropeer.se för frågor om detta.

Med Vänliga Hälsningar

Andreas Froby
Förbundsordförande för Unga EuropéerHandlingsprogram
Stadgar
Facebook-event0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang