Ordföranden sammanfattar 2013

Nu är ytterligare ett år till ända och vi går nu in 2014 som är för Sveriges del är ett supervalår med både val till Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommun. Och jag själv har nu suttit som förbundsordförande för detta förbund i nästan 2 och ett halvt år. Därför har bestämt mig för att stiga åt sidan och låta andra ta den ledande rollen i organisationen.

2013 har varit, som 2012, ett händelserikt europeiskt år, dock utan Nobels fredspris denna gång. Det var dock det europeiska medborgaråret, där kommissionen anordnade medborgardialoger runt om i Europa, bland annat Stockholm i oktober, där jag deltog. Var ett mycket spännande dialog med många olika frågor, ett väldigt konstruktivt möte. Vi har under året sett att det är tydligt att denna medborgardialog måste fortsätta, medborgarnas förtroende för unionen är lågt. Bortsett från den ekonomiska krisen, är det nu förtroendekrisen för unionen som måste göras något. åt Det behövs institutionella reformer och vi har sett hur diskussionen mer har gått mot detta. Där har vi under hösten fått sett väldigt praktiskt inslag där nästan alla europeiska partier är inne i process där de ska nominera en kandidat till kommissionens ordförande. Dock gäller det inför valet att detta synas ute valrörelsen i medlemsstaterna, så medborgarna får ett ansikte på partiernas politiska program.

Vår egen organisation har fortsätt utvecklas. Under  Almedalen anordnade vi ett seminarium i EU-kommissionens tält om just hur förtroendet och demokratin kan utvecklas i EU.  Vi har arbetat för hitta finansiering för att ha möjlighet att driva en intensiv verksamhet inför Europaparlamentsvalet. Vi kommer också använda det internationella nätverk vi har byggt under det här två åren för bedriva en gränsöverskridande kampanj mot Europas mörka krafter.

Vi ses på barrikaderna för ett förenat Europa!

Andreas Froby
Förbundsordförande för Unga Européer

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang