Utlysning av posten som förbundssekreterare

Förbundet Unga Européer utlyser härmed posten som förbundssekreterare.

Förbundssekreterarens uppdrag är att bistå förbundsstyrelsen med det administrativa arbetet, skriva protokoll samt annan löpande verksamhet som förbundsstyrelsen beslutar att denna skall genomföra.

Mandatet som förbundssekreterare upphör vid förbundsårsmötet våren 2015, och tillsättning sker av Unga Européers förtroenderåd den 2 mars.


Detaljer
Ersättning: Arbetet är huvudsakligen idéellt men ersättning kan utgå om projektfinansiering finns
Tjänstgöringsgrad: Några timmar per vecka i dagsläget
Krav: Medlemskap i Unga Européer samt myndig

Ansökan skickas till info@ungaeuropeer.se senast den 15 februari, ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang