United 2014 EU i världen - Nordisk sommarläger

Förra årets svenska delegation fr.v Anna Miloloza, Victor Zetterman, Fabian Klein.
Främre raden Andreas Froby.
Nu är dags för årets upplaga av United som anordnas av Europeisk Ungdom i Norge. Det blir fjärde gången vi är med från Sverige. Läs hur det varit tidigare år. Årets tema är EU i världen, ett väldigt aktuellt tema med tanke på ett allt mer auktoritärt och aggressivt Ryssland. Frågeställningar är; Vad är EU:s grannskapspolitik? Har EU någon reell makt? Bidrar EU till demokratiutveckling utanför unionen?

Förutom föreläsningar och workshops på detta tema kommer det också vara många olika roliga aktiviteter för skapa samarbeta och vänskap över landgränserna.. Förutom chansen att möta personer från alla nordiska länder, så är även personer från Storbritannien och Balkan på plats. Så blanda nytta med nöje!

Det kostar 600 NOK och med det ingår den billigaste resan till Norge, logi och kost. I år äger det rum den 23 till 26 juli. Se till att anmäla dig idag!

Du måste vara medlem i Unga Européer så se till teckna medlemskap idag, endast 50 kronor.

Vid frågor?
Hör av dig till t.f förbundssekreterare andreas.froby@ungaeuropeer.se eller 0730722700.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang