JEF Europa lanserar Democracy Alert på smarttelofonsapplikation tillgänglig i både GooglePlay och iOS

Pressmeddelande,  Torsdagen 2 april 2015

JEF Europa lanserar Democracy Alert på smarttelofonsapplikation tillgänglig i både GooglePlay och iOS


JEF Europa har släppt en kostnadsfri Democracy Alert smarttelefonsapplikation(DemAlert app) tillgänglig i både GooglePlay och iOS. Med denna DemAlert app siktar JEF Europa att öka medvetenheten av behovet att uppgradera demokratin i Europa. ge möjligheter till unga personer att diskutera, ge förslag och utveckla nya former av demokrati. Detta är ett unikt sätt att ge sig på dagens utmaningar i Europas, som populism, intolerans, extremism ocn nationalism.
DemAlert är tillgänglig i GooglePlay och iTunes, helt kostnadsfri och inga ytterligare extra kostnader. Applikationen är kompaitabel med smarttelefoner och läsplattor. Då det är ett antal anmärkningsvärda oadresserade kränkningar av demokratin i länder, framför allt utanför den Europeiska Unionen(EU), DemAlert täcker för tillfälligt hela kontinentala Europa som inkluderar länder som Ukraina, Belarus och Kosovo. Användare uppmanas att peka ut kränkningar av demokratin som de bevittnar eller erfar själva. Ett specifik påpekade kan bli upplyft av andra användare, detta ökar synligheten av just detta påpekande på kartan. Någon form av positiv reaktion, händelse eller bara en enkel handling för stödja demokratin kan också påpekas och därför bli upplyft också. Det olika DemAlerts kan beskrivas i ord och en bild kan bli bifogad.  Du kan se hur DemAlert app fungerar i praktiken här.
JEF Europa hoppas att DemAlert app kommer uppmana ungs att engagera i skapelsen och hanteringen av demokratiska processerna i deras samhälle. Unga européer fortsätter visa på lågt valdeltagande i valen till Europaparlamentet vilket är utan tvekan en klar signal att det politiska intresset är lågt från deras sida. Vi tror att DemAlert app kommer erbjuder dem en plattform för en effektiv kommunikation som leder till gemensamma och organiserade handlingar.
Genom att erbjuda applikationen för nedladdning i iTunes och Google Play till ingen kostnad, vi hoppas erbjuda ett verktyg som möjliggör organisationer och individer att själv mobilisera sig runt bra och dåliga exempel på demokrati på vår kontinent.”, säger ordföranden för JEF Europas - Pauline Gessant.
“Vi tror att demokratin inte har några brister i Sverige, men genom den här appen så kan vi inte bara visa på de brister som finns här, utan även föra upp dem till ytan och hantera dem. Det här kan bli ett oerhört viktigt verktyg i det fortsatta demokratiarbetet i Sverige”, säger förbundsordföranden för Unga Européer - Victor Zetterman.

DemAlert app är initieras av Unga Europeiska Federalister (JEF Europa), en Bryssel-baserad europeisk icke-vinstdrivande ungdomsorganisation. Applikationen är en del av stommen i verksamhetsplanen 2014 som kallas “Förenat för ett tolerant Europa” där fokus är på idén att demokrati har förlorat sin glans det senaste deceniumet. Verksamhetsplanen fokuserar vidare på på ta bort hinder för ett tolerant Europa och hitta alternativa grunder för uppbyggnaden av ett förenat Europa med demokrati på alla nivåer.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang