Kallelse till förbundsårsmöte 29 augusti 2015 i Stockholm

Nu samlas Unga Européer till förbundsårsmöte för att summera 2014 som i Sverige var ett supervalår där valet till Europaparlamentsvalet var höjdpunkten för oss. Nu är det dags för nya tag och få i gång organisation igen och för detta behöver vi dig. Därför kallar vi nu till förbundsårsmöte.

På förbundsårsmötet, som anordnas den 29 augusti 2015 i Stockholm, skall vi välja förbundsordförande och förbundsstyrelse, men också diskutera vår politiska plattform, där vi ska fastställer hur vi tycker att den framtida federationen skall se ut, hur vägen dit ska se ut och så vidare.

Ni som är medlemmar har chansen att lägga förlag på ändringar av den politiska plattformen, förbundsstadgan och förslag på årsmötesuttalande genom att skicka in motioner till info@ungaeuropeer.se senast den 8 augusti klockan 23.59.

Har du förslag på någon till posten som förbundsordförande eller till förbundsstyrelsen kan du skicka din nominering/kandidatur till valberedningen på val@ungaeuropeer.se. Valberedningen består Åsa Gunvén (Sammankallade), Christoffer Fagerberg och Fabian Klein. Tänk på att du både kan kandidera själv eller nominera någon annan som du tycker skulle passa i detta förbund. Denna gång ska vi också göra ett viktigt val till delegater för JEF-Europas kongress i Zürich 23-25 oktober. Vi har två delegater som ska väljas. Nomineringar ska vara inne senast den 8 augusti kl. 23.59.

Årsmötet kommer som sagt att äga rum i Stockholm den 29 augusti kl.13.00 i Stockholm, mer exakt plats kommer till dig som anmäler sig.

Observera för att få rösträtt på förbundsårsmötet skall du ha erlagt din årliga medlemsavgift. Kontakta förbundssekreterare Andreas Froby på andreas.froby@ungaeuropeer.se för frågor om detta.


Läs den politiska plattformen och stadgan.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang