Kallelse till förbundsårsmöte 2016

Nu samlas Unga Européer till förbundsårsmöte för att summera 2015 som varit svårt år för oss som vill se mer samarbeta i Europa. Vi har sett hur grundvallarna för det europeiska samarbetet varit ifrågasatta, där medlemsstaterna återinfört inre gränskontroller och Storbritannien som kommer folkomrösta om de ska stanna kvar eller lämna unionen. Faran är långt ifrån över, därför behövs ett levande och fungerade Unga Européer mer än nånsin. Därför kallar vi nu alla medlemmar till förbundsårsmöte.

På förbundsårsmötet, som anordnas den 20 till 21 augusti 2016 i Stockholm, skall vi välja förbundsordförande och förbundsstyrelse, men också diskutera vår politiska plattform, där vi ska fastställer hur vi tycker att den framtida federationen skall se ut, hur vägen dit ska se ut och så vidare.

Ni som är medlemmar har chansen att lägga förlag på ändringar av den politiska plattformen, förbundsstadgan och förslag på årsmötesuttalande genom att skicka in motioner till info@ungaeuropeer.se senast den 30 juli klockan 23.59.

Har du förslag på någon till posten som förbundsordförande eller till förbundsstyrelsen kan du skicka din nominering/kandidatur till valberedningen på val@ungaeuropeer.se. Valberedningen består Christoffer Fagerberg (Sammankallade), Carl-Leo Söderlind, David Tinglöv, Tony Ottesson och Stefan Hansen. Tänk på att du både kan kandidera själv eller nominera någon annan som du tycker skulle passa att leda detta förbund. Nomineringar ska vara inne senast senast den 30 juli klockan 23.59.

Årsmötet kommer som starta att äga rum i Stockholm den 20 augusti kl.13.00 i Stockholm, mer exakt plats kommer vid senare tillfälle och avslutas 21 augusti kl.11.00. Om du vill delta på årsmötet, men ej kan komma till Stockholm finns det möjligt att delta digitalt. Anmäl intresse till info@ungaeuropeer.se

Observera för att få rösträtt på förbundsårsmötet skall du ha erlagt din årliga medlemsavgift. Kontakta förbundssekreterare Andreas Froby på andreas.froby@ungaeuropeer.se för frågor om detta.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang