Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs direkt av förbundsårsmötet och är högsta beslutande organ mellan årsmötena.


En interim förbundsstyrelse av består utav


Andreas Froby Förbundsordförande
Ålder 28
Bor Tumba, Stockholm
E-post andreas.froby@jef.eu


David Schönfelder Ledamot
Ålder 27
Bor Göteborg
E-post david.schonfelder@ungaeuropeer.se


Victor Zetterman Ledamot

Ålder 24
Bor Södertälje
E-post victor.zetterman@ungaeuropeer.se

Gabriel Gusfafsson Hall Ledamot

Ålder 28
Bor Visby

Revisorer Vladmir Lukic (ordinarie) och Oskar Hektor (suppleant) - revisor@ungaeuropeer.se
Valberedning Christoffer Fagerberg - val@ungaeuropeer.se

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang